Vybrané reference

Podívejte se, jakým klientům a jak jsme pomohli

Logo Wamag

WAMAG, spol. s r.o.

Navrhuje a vyrábí vysoce kvalitní magnetické systémy určené pro separaci kovů, recyklaci, manipulaci, dopravu, zvedání, držení a demagnetizaci v různých průmyslových odvětvích.

www.wamag.cz

Rozsah využití ERP systému

Ekonomika, finance, personalistika a mzdy, obchod a CRM, sklady a logistika, výroba a plánování výroby, manažerské výstupy

Zajímavé procesy a řešení IS KARAT

Spolupráce IS KARAT s PDM systémem Autodesk Vault Professional pro správu výrobní dokumentace a výkresů

Využití modulu CAD v IS KARAT pro zajištění oboustranné komunikace pomocí software CS ERP Connector G2 (vyvíjeno společností CAD Studio a.s.) s Autodesk Vault

Přínosy
  • Zefektivnění práce konstruktéra
  • Automatizace zakládání položek a importování výkresů pomocí CS ERP Connector G2 pro využití v ERP systému
  • Automatizace tvorby technologie výroby a podpora pro logistické a nákupní procesy.
  • Blokace technologických dat po opravách výkresů konstruktérem.

Integrace webového portálu IS KARAT do společnosti WAMAG pro komunikaci s dodavateli

poptávkově - nabídkové řízení, potvrzování objednávek s dodavateli, efektivní distribuce výrobní dokumentace a specifikace nakupovaných položek dodavatelům

Přínosy
  • Zrychlení a zjednodušení komunikace v poptávkovém řízení
  • Zajištění transparentnosti potvrzování termínů a cen nákupních objednávek
  • Výrazné zefektivnění a zpřesnění distribuce dokumentace k nakupovaným položkám pro dodavatele např. distribuce výkresové dokumentace z Autodesk Vault

Plánování výroby a nářezové plány

Plánování zakázkové výroby přes úzká místa, pomocí odváděcích terminálů jdou data do výroby. Sledování celkového stavu zakázky operace/materiál/polotovary.

Využití odváděcích terminálů

Fronta práce z plánování pro výrobní pracoviště, distribuce výrobní dokumentace do výroby – papírově s podporou dostupnosti elektronických výkresů pro pracoviště, expediční informace pro výrobu. Odvádění vyrobeného množství, sledování skutečných časů operací, možnosti hlášení odchylek výroby.

Využití skladových terminálů pro skladové pohyby, inventarizaci zásob

1 2 3 4

Copyright © 2013, KARAT Solution s.r.o. | Vytvořilo Studio Bajola | Mapa stránek