Vybrané reference

Podívejte se, jakým klientům a jak jsme pomohli

Logo Gammalux NDT

GAMMALUX NDT, spol. s r.o.

Poskytovatel nedestruktivních zkoušek převážně na potrubních systémech průmyslu těžké chemie, petrochemie, energetiky, plynárenství a strojírenství.

www.gammalux.cz

Klient potřeboval podpořit své hlavní procesy informačním systémem, který by vedl k nižším nákladům.

Naše řešení

  • Nejprve jsme zmapovali důležité procesy a identifikovali potřeby firmy.
  • Navrhli jsme nové řešení, zavedli IS a školili pracovníky.
Logo Eutit

EUTIT s.r.o.

Největší světový výrobce odlitků z taveného čediče.

www.eutit.cz

Zadavatel hledal systém, který mu umožní řízení výroby včetně Ganttových diagramů a kapacitního plánování, správu a řízení vztahů se zákazníky (CRM) a komplexní pokrytí podnikových oblastí včetně manažerských výstupů. Všechny tyto požadavky splnil ERP KARAT, komplexní informační systém s rozšířenými funkčnostmi pro řízení výroby. Vladimír Havlíček, ředitel a prokurista společnosti EUTIT s.r.o., upřesnil:

Hledali jsme kompletní ERP řešení, včetně manažerských nástrojů pro vedoucí pracovníky, kteří by měli v krátké době potřebné informace pro rozhodování. KARAT nás přesvědčil svým vyváženým poměrem kvality, rozsahu řešení, otevřenosti a příznivé ceny. Při výběru IS také rozhodly ve prospěch KARATu znalosti a zkušenosti v oblasti slévárenství a individuální přístup k požadavkům naší společnosti.

Naše řešení

  • implementace IS KARAT s plně automatizovaným zakládáním TPV výrobků dle specifikace nomenklatury výrobku
  • sledování a řízení směn jednotlivých zdrojů, jejich kapacit a personálního obsazení, osazení linek kokilami/formami pro plánované výrobky, záznamy o běhu linky (tzv. deníku linky)
  • firemní způsob odvádění vyrobených produktů za jednotlivé směny včetně zaznamenávání a vyhodnocování neshod včetně automatického příjmu vyrobených výrobků
Logo Beton Brož, s.r.o.

Beton Brož, s.r.o.

Výrobce betonových výrobků od průmyslových prvků přes prvky zahradní architektury, dlažby, dlaždice, obrubníky, vázy, květináče.

www.betonbroz.cz

Cílem bylo najít vhodný informační systém, který pokryje veškeré oblasti firmy a umožní její další rozvoj díky otevřenosti systému. Klient požadoval nezávislost na dodavateli, aby veškeré úpravy mohl provádět sám.

Naše řešení

  • řešení dopravy v rámci IS, kdy ve špičce expedují až 100 kamionů za den
  • SMS agent = požadavek na rychlé informace z IS on-line v čase, které má majitel ze všech poboček
  • dodávka hardware - server IBM
Logo MV Technik, s.r.o.

MV Technik, s.r.o.

Výrobce a dodavatel manipulační techniky a logistických řešení.

www.mvtechnik.cz

Společnost MV Technik, s.r.o. řešila v průběhu roku 2008 projekt na pořízení nového konstrukčního systému a v návaznosti na něj i nového informačního systému na podporu podnikové administrativy, marketingu a technické přípravy výroby.

Naše řešení

  • Informační systém KARAT velmi dobře splnil požadavky na řešení výroby (plánování a řešení výroby, sledování rozpracovanosti a produktivity výroby, výkazy), skladového hospodářství (sklady, čárové kódy, inventury), nákupu (automatické objednávky materiálu na základě výstupů ze systému SolidWorks, plánování a řízení kooperací, kompletace výrobků), mzdového účetnictví a personalistiky, řízení organizace, CRM (databáze zákazníků, vývoj obchodního případu od poptávky po uzavření smlouvy) a TPV (kusovníky, technologické postupy).
  • Propojení systémů IS KARAT a SolidWorks a centralizace dat nejen usnadní komunikaci a zjednoduší práci zaměstnanců, ale hlavně přispěje ke zvýšení kvality výrobků a služeb, k racionalizaci a lepší organizaci firemních procesů i ke zvýšení kapacity výroby. 

1 2 3

Copyright © 2013, KARAT Solution s.r.o. | Vytvořilo Studio Bajola | Mapa stránek